skip to Main Content

Vrouwencirkel

Een vrouwencirkel brengt een oude en dierbare vorm van samen-zijn voor vrouwen weer tot leven. In onze maatschappij voert de mannelijke energie de boventoon. We leven en doen hoofdzakelijk vanuit denken.
Lees Meer

In gesprek met mijn Ikken

Voice dialogue is een effectieve methode om meer inzicht te krijgen in je innerlijke stemmen. Deze stemmen spelen bewust of minder bewust een grote rol in je relaties en leven. Enkele voorbeelden zijn het innerlijke kind, de criticus, de drammer, perfectionist of controleur. Het zijn de stemmen die jezelf voortdurend bekritiseren, afkeuren of zorgen voor een bovenmatige controle.
Lees Meer
Back To Top