Ga naar hoofdinhoud

WERKVORMEN

Uitgaan van je eigen vertrouwen is wellicht de grootste schat

Werkvormen

Ieder mens is uniek en iedere behandeling is anders. Ik werk niet volgens een standaard stappenplan maar vanuit het hier en nu. In het moment kijken we wat er voor jou nodig is. Dat doen we op een veilige manier die voor jou passend is en goed voelt. Het aanwezig zijn bij en het direct ervaren wat er is brengt rust, erkenning en heling tot stand.

Ik maak gebruik van de volgende ondersteunende werkvormen:

Counseling en coaching

In heldere gesprekken met aandacht voor gevoelens en overtuigingen worden patronen zichtbaar en kunnen levensthema’s dieper helen. Hierdoor ga je steeds meer vanuit werkelijke creativiteit functioneren.

Innerlijk kind werk

Innerlijk kind werk is vaak de sleutel tot het omkeren van patronen in je leven. Tijdens innerlijk kindwerk word je bewust van overtuigingen die je als kind hebt opgebouwd, van gebeurtenissen die pijnlijk waren en van de onverwerkte emoties, die in het heden een onbewuste rol blijven spelen.

Wanneer er zich een situatie voordoet in je huidige leven begint jouw programmering te lopen en roept dat een stress reactie bij je op die niet meer passend is. Tijdens innerlijk kindwerk ontwikkel je inzicht en ontstaat de mogelijkheid om oude patronen los te laten zodat er een stuk bevrijding plaatsvindt waardoor je meer ruimte krijgt als volwassenen.

Voice dialogue

Voice dialogue is een effectieve methode om meer inzicht te krijgen in je innerlijke stemmen. Deze stemmen spelen bewust of minder bewust een grote rol in je relaties en leven. Enkele voorbeelden zijn het innerlijke kind, de criticus, de drammer, perfectionist of controleur. Het zijn de stemmen die jezelf voortdurend bekritiseren, afkeuren of zorgen voor een bovenmatige controle. Zij kunnen een behoorlijk impact op je leven uitoefenen en je verkrampen zodat je onvoldoende tot ontspanning komt. Hoewel deze beschermingspatronen functioneel waren in het verleden, zie je vaak dat ze in de weg gaan zitten en niet meer bijdragen aan jouw ontwikkeling en groei.

Door met de verschillende stemmen in jezelf in gesprek te gaan krijg je inzicht. Je leert je verborgen kanten beter kennen en ervaart welke impact dit op jou heeft in verschillende situaties. Je gaat leren bewuster keuzes te maken en zal jezelf vrijer gaan voelen. Je wordt een goede manager van je mogelijkheden. Ook het werken met je kwetsbaarheid en kracht gaat heel goed met deze werkvorm.

Hartcoherentie meting

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat veel ‘moderne’ ziektes worden veroorzaakt door de verstoring van de balans van het autonome zenuwstelsel. De invloed van het sympathische zenuwstelsel ten kosten van het parasympathische zenuwstelsel is daarbij te groot. Biofeedback met behulp van hartritmevariabiliteit bestaat al meer dan 20 jaar en komt oorspronkelijk uit de Russische ruimtevaart. Met behulp van eenvoudige technieken kan de hartcoherentie verhoogd worden. De mate van hartcoherentie wordt ook gezien als een maat van psycho-fysiologische flexibiliteit, die tot uiting komt op lichamelijk, mentaal en emotioneel vlak. Het is een eenvoudige manier om je inzicht te geven in jouw functioneren.

Ademtherapie

Adem is de verbindende factor met je levenskracht (Prana, Chi, Qi, Ziel) Door middel van een ontspannen verbonden ademhaling waarbij er geen pauze is tussen de in- en uitademing, kunnen (fysieke) spanningen, emoties, beperkende gedachten in je lichaam voelbaar worden. Deze blokkades worden in het moment vrij gemaakt zodat het weer op een natuurlijke wijze kan doorstromen. Het is een eenvoudige manier om oude pijn los te laten en meer ruimte in jezelf te gaan voelen. Je zal een natuurlijke ontspanning in jezelf vinden. Ademen begeleid je uiteindelijk naar het openen van je hart. Iedere ademsessie geeft ontspanning, inspiratie, ruimte en inzicht. Ook voor mensen die last hebben van hyperventilatie, spanningen of onverwerkte emoties blijkt deze ademtechniek een doeltreffende methode te zijn.

Drukpuntmassage

Een druktechniek die gebruik maakt van meridianen en meridiaanpunten. Door te drukken op blokkades en aandacht te schenken aan de emotionele pijn die erachter zit, wordt het probleem op meerdere niveaus tegelijk aangekaart en mag er heling plaatsvinden.

Voedingsintolerantie test

In tegenstelling tot een allergische reactie moet je bij een intolerantie een bepaalde hoeveelheid opnemen om een reactie uit te lokken (dit heet grenswaarde of tolerantiegrens). Deze grens is bij iedereen verschillend. De klachten die optreden komen daardoor meestal geleidelijk. De klachten zijn persoonsgebonden en gaan van zeer mild tot zeer ernstig. Ze zijn beperkt tot één symptoom of een verzameling van symptomen.

Klachten kunnen zich op vele manieren uiten; via de huid, luchtwegen, vermoeidheid, verkoudheid hoofdpijn maar ook concentratie.

Holistic Pulsing

Holistic Pulsing is een zachte vorm van massagetechniek dat uitnodigt tot diepe ontspanning en loslaten. Holistic pulsen laat je ervaren dat je via vriendelijkheid en zachtheid kan helen in plaats van door het harde werken. Deze techniek werkt erg goed voor mensen die veel in het hoofd zitten. Het continue ritme van het pulsen kan leiden tot kalmering van het zenuwstelsel en stimuleert het loslaten van gifstoffen uit het lichaam.

EFT

(Emotional Freedom Techniek) Een veilige en eenvoudige techniek kloptechniek op de meridiaanpunten. Deze techniek richt zich op het vrijmaken van emotionele lading zoals angst, schuld, verdriet, trauma e.d.

Remedies

Dit zijn ondersteunende druppels voor tijdelijk gebruik. Dit versnelt het proces waar je op dat moment inzit.

Polariteitsmassage

Net zoals de aarde bestaat ons lichaam ook uit verschillende polen. Polariteitmassage is een massage welke gebruik maakt van deze verschillende polen of ladingsplekken op het lichaam. Het is een energetische massage die de balans tussen lichaam, geest en emoties herstelt. Blokkades worden opgeheven waardoor de levensenergie tussen de polen weer goed gaat stromen. Afvalstoffen worden afgevoerd.

Bindweefselmassage

Met fysieke massagegrepen wordt het geblokkeerde weefsel losgemaakt, en de polarisaties vergroten de doorstroming van de levensenergie. Wanneer gebeurtenissen niet verwerkt zijn leidt dit tot blokkades in het emotionele lichaam, in de chakra’s en in delen van het fysieke lichaam. Afvalstoffen worden afgevoerd.

Geleide Meditatie

Meditatie kan al binnen 8 weken leiden tot structurele veranderingen in het menselijk brein. Dit is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Het heeft positief effect op het geheugen en leervermogen. Mensen ervaren minder angst en stress. Ik werk met geleide meditaties afgestemd op de individuele behoeften van mensen.

Living essence

Deze vorm van diepe ontspanning maakt het mogelijk om voorbij je denken te werken. Je mag hetgeen loslaten wat er nog tussen jou en je ware zelf instaat Je komt in contact met je innerlijke weten.

Merkaba heling

Meervoudige Merkaba heling kan leiden tot verbetering, verandering harmonisering, verlichting, ondersteuning of heling van een klacht. De heling kan gegeven worden voor fysieke, emotionele, mentale of spirituele klachten. Het werkt op alle niveaus.

The Work

The work van Byron Katie is een manier om de gedachten op te sporen die lijden veroorzaakt. Bijvoorbeeld “ik zou succesvoller moeten zijn” of “hij zou me beter mogen horen”. Deze gedachten zijn een manier om de werkelijkheid anders te willen hebben dan zij is. Alle stress die we voelen wordt veroorzaakt door te strijden tegen dat wat er is.

Via vier directe vragen die je beantwoordt vanuit je hart, vindt er een diepgaande verschuiving in jezelf plaats. Al je relaties worden hierdoor geheeld en helder in jezelf.

Familieopstellingen

Onze familie is een systeem van mensen met wie we diep verbonden zijn. Familieopstellingen is een krachtige therapeutische methode waarbij de onderlaag van de problematiek zichtbaar wordt. Verborgen patronen worden zichtbaar. Alles wat in een familieopstelling gebeurt heeft als doel de liefde tussen familieleden weer te laten stromen.

De werking van familie opstelling voltrekt zich op zielsniveau. Dit gaat dieper dan ons verstandelijk denken en ons normale vermogen tot verandering. Ik werk zowel met meerdere vormen van opstellingen.

Back To Top